Tradičné remeslá

Ospravedlňujeme sa, Vami požadové
stránky sú momentálne v rekonštrukcii
alebo v štádiu vytvárania. 
Navštívte nás láskavo v budúcnosti.

We are sorry, but these webpages
are under constructions right now.
Check this site in future, please.

Kontakt

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk