ÚRADNÁ TABUĽA

 

Návrh rozpoctu na rok 2018, viacročný rozpočet bez prog. štrukt. na rok 2019-2020.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Kamenný Most.pdf

 

Oznam o zahájenie procesu schvaľovania Programu starostlivosti o Chránený areál Kamenínske slaniská

Oznam o zahájenie procesu schvaľovania Programu starostlivosti o Chránený areál Kamenínske slaniská.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protipožiarna relácia , Tűzvédelmi 2017. évi organizáció és nevelés relációja.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh VZN .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk