OBECNÁ KNIŽNICA

943 58 Kamenný  Most č.28
 
 
Knižnica momentálne stagnuje !

Kontakt

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk