Organizácie a združenia v obce Kamenný Most

Zoznam a krátky popis občianských združení, ktoré fungujú 
v našej obci.

Őszirózsa - klub dôchodcov
Miestná organizácia Červeného kríža
M.A.G. Občianské združenie
Dobrovľný Hasičský zbor
Šachový klub
FC Kamenný Most
Poľovnícka organizácia

Kontakt

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk