Africký mor ošípaných

04.06.2018 08:43

Africký mor ošípaných

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine,
v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia
AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a ČR.
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.
 

Kontakt

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk