Autobusové a vlakové spoje

 

Verejnú autobusovú dopravu týkajúcu sa našej obce zabezpečuje spoločnosť
SAD Nové Zámky a.s.

Odchody autobusov na trasách:

404441 Štúrovo-Kamenín-Bruty-Svodín-Gbelce od 12.12.2010

404442 Štúrovo-Želiezovce-Levice od 12.12.2010

404443 Štúrovo-Veľké Ludince od 12.12.2010

Vysvetlivky značiek 2010-2011

 

Zdroj.: SAD Nové Zámky a.s.

Verejnú osobnú vlakovú dopravu týkajúcu sa aj nášej obce, ako na celom území
Slovenska zabezpečuje firma Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Odchody vlakov na trate 152:

 

Štúrovo - Levice a späť

Vysvetlivky špeciálnych značiek použitých v traťových tabuľkách.

 

Zdroj: Železnice Slovenskej Republiky

Elérhetőség

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk