Informácia pre platiteľom dane z nehnuteľností   Obce Kamenný Most

Upozorňujeme občanov že do 31. januára treba podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti tým fyzickým a právnickým osobám, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku 
- predaj nehnuteľnosti, 
- stavba a 
- prístavba k rodinnému domu, nebytových priestorov, 
- nadobudnutie nehnuteľností dedičským konaním , atď
- tak isto aj pri zmene dani za psa, uhynutie psa, pribudnutie psa, šteniatka sa priznávajú vo veku po dovŕšení 6. mesiaca.
 
 

Oznamujeme Váženým platiteľom dane z nehnuteľností, že rozhodnutia za 

daň z nehnuteľností na rok 2020 je možné prevziať si osobne na obecnom

úrade v Kamennom Moste, počas stránkových dní, 

v termíne od 1. marca 2020 do 30. marca 2020.

 

Po prevzatí rozhodnutia je súčasne možné uhradiť príslušnú daň v hotovosti,

priamo v pokladni OcÚ.

Po uvedenom termíne budú rozhodnutia zaslané občanom riadnou poštou 

do vlastných rúk.

 

                                                                   Obecný úrad Kamenný Most

                  

                     

Odovzdanie hasičského vozidla

V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami minister vnútra SR Robert Kaliňák 03.09.2015  vykonal slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Iveco Daily starostke Obce Kamenný Most Mgr. Kateríne Heiszlerovej  a Dobrovoľnému hasičskému zboru.

 

                   

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenný Most

Tento projekt sa realizuje z podporou

                                                                Európskej únie                                                                  

                                                                Investícia do vašej budúcnosti

                                                               Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projekt : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenný Most

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, 

okres Nové Zámky, obec Kamenný Most

Sídlo prijímateľa: Hlavná 29, 943 58 Kamenný Most

Celkové oprávnené výdavky: 234 737,15EUR

Výška poskytnutého príspevku: 223 000,30 EUR

 Stručný opis projektu: po modernizácii verejného osvetlenia v obci Kamenný Most nová osvetľovacia sústava poskytuje potrebné,

 normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom sú nasadené efektívne riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej 

sústavy aj napájania a riadenia VO. Pri plnej funkčnosti sú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu.

Začiatok realizácie:  06/2014

Koniec realizácie: 12/2014                                                         www.economy.gov.sk

 

                                       

publikované: 12.01.2014  

pre náhľad originálneho plakátu kliknite na odkaz: plag. VO po skonč.real..jpg

                    

BEZPEČNE NA CESTÁCH 

     Keďže dopravné značky, ktoré informujú vodičov o vjazde do obce, nedokážu šoférov dostatočne motivovať o zníženie rýchlosti na povolených najviac 50 km/h, obec sa rozhodla nainštalovať do obce displej s informáciou o rýchlosti vozidiel s kamerou a so záznamovým zariadením. Displej s blikaním upozorňuje a pôsobí ako silný psychologický efekt na vodiča, že prekročil povolenú rýchlosť pri vjazde do obce.

     Merač rýchlosti BX-1 Spomaľ bol namontovaný v zmysle dohody a súlade z nariadeniami okresného dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva PZ Nových Zámkoch a okresného úradu Nitra odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Montáž prebehla 28.07.2014 pri vjazde do obce  v smere od Štúrova.

Zakúpenie a inštalácia zariadenia bola v hodnote 2 214 €, obec s podaním projektu z Nadácie Allianz získala 1 000 € zvyšnú sumu zaplatila z vlastných nákladov.

       Doterajšie výsledky dokazujú účinnosť zariadenia, ktorý zvyšuje úroveň ochrany nielen  obyvateľov obce ale aj každého účastníka cestnej premávky.

publikované: 28.07.2014

Oznamy

15.01.2020 15:52
„Aj tvoja krv môže zachrániť život !“ Národná transfúzna služba SR v Nových Zámkoch  Miestna organizácia červeného kríža  Obec Kamenný Most  organizuje,  dňa 10. marca 2020 od 8:00 hod. do 10:00 ho   v budove kultúrnej miestnosti Materskej školy  dobrovoľné darovanie krvi. Čo budete potrebovať: občiansky preukaz, preukaz poistenca,     Pred odberom: - Ľahké raňajky ( nič bielkovinové )   -      Dostatočný príjem tekutín
13.10.2019 12:10
Zber elektroodpadu sa uskutoční od 20.11.2019 do 25.11.2019. Všetok elektroodpad, bez ohľadu na jeho  množstvo a mieru poškodenia sa môže odovzdať vo dvore Obecného úradu v Kamennom Moste nasledovné dni: streda až piatok:  8:00 - 15:00 sobotu: 9:00 - 14:00 pondelok:  8:00 - 15:00     Odovzdať sa môžu - batérie a akumulátory - žiarivky a drobné svietidlá - vyradené zariadenia: chladničky, mrazničky, žehličky, práčky,    mixéry atď. - vyradené elektrické a elektronické zariadenia:    počítače, televízory, monitory, a pod.    
04.06.2018 08:43
Africký mor ošípaných Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a ČR. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná. Oznam.pdf Africký mor ošípaných.pdf  
21.03.2018 08:00
Vážení obyvatelia! Jarné upratovanie v obci  bude trvať od  05. apríla do 12 apríla 2018, v rámci ktorého, máte možnosť likvidovať nasledovné druhy odpadov:  - objemný odpad - použitý nábytok, koberce, okná, dvere, atď.  - konáre, haluzí, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ počas týždňa budú postupne odvážané,  - elektroodpad: batérie, akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené      zariadenia: chladničky, mrazničky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia: počítače, televízory,       monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.,  - pet fliaše, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ počas týždňa budú postupne odvážané. Vo dvore obecného úradu budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené pre zber drobného stavebného odpadu a zber objemného odpadu pre obyvateľov obce. 1. Medzi drobný stavebný odpad ( cca. max 30 cm.) patrí materiál, pochádzajúci z demolácie...
05.06.2017 14:21
JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine,                                            môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:            m a ď a r s k ý                                                                       PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ...
19.10.2016 14:27
Okresný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch vyzýva tých vlastníkov nehnuteľností, ktorí celoročne nečistia a nekosia svoje nehnuteľnosti v zastavanom území obce, aby čo najskôr vyčistili a pokosili tieto plochy, nakoľko uvedené zarastené nehnutenosti budú kontrolované Okresným úradom životného prostredia, ktorý v danom prípade môže uložiť pokutu. Žiadame o dodržanie uvedenej výzvy.
12.02.2016 16:08
Oznamujeme obyvateľom, že  pokračuje  podomový zbere PET fliaš.  Pokrčené fľaše bez uzáveru treba vyložiť pred dom. PET fľaše aj naďalej budeme zbierať z domu raz do mesiaca –na začiatku mesiaca. Okrem toho Vám dávame do pozornosti aj vyložené farebné odpadové kontejnery na rôznych miestach obce- pred predajňou Jednota, na ceste k rybníku, pri bytových domoch, pred cintorínom. Do žltého kontejnera máte možnosť aj ostatné dni umiestiť prázdne pokrčené PET fľaše, ak sa kontejner zaplní, PET fľaše môžete vyložiť vo vreci vedľa kontejnera.  

Kontakt

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk